tel. 880 137 033    |    e-mail: biuro@adwokatmartyn.pl    |    Strzelewo 26/12, 86-014 Sicienko

KANCELARIA ADWOKACKA

Kancelaria Adwokacka zajmuje się udzielaniem porad prawnych, reprezentacją przed sądami, organami ścigania i organami administracji. Znajduje się w Strzelewie, w gminie Sicienko w bliskiej odległości od drogi krajowej nr 10.

Dyżury w Kancelarii odbywają się od poniedziałku do piątku w godzinach od 16 do 18. Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu i godziny spotkania.

 

Adwokat Natalia Martyn ukończyła studia prawnicze na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz odbyła aplikację adwokacką przy Izbie Adwokackiej w Bydgoszczy. Specjalizuje się w prawie karnym, prawie rodzinnym i prawie gospodarczym.

 

img1

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

W ramach prowadzonej Kancelarii Adwokackiej adw. Natalia Martyn zajmuje się prowadzeniem spraw klientów indywidualnych i podmiotów gospodarczych (w tym także stałą obsługą prawną), jest to m.in.:

W dziedzinie prawa rodzinnego adw. Natalia Martyn zajmuje się sprawami o rozwód – bez orzekania o winie oraz z orzeczeniem winy jednego z małżonków. Przeprowadza również postępowania o podział majątku małżonków po rozwodzie, jak też udziela porad prawnych odnośnie wspólności małżeńskiej, sporządzania umów o rozdzielność majątkową (intercyz). Zajmuje się także sprawami o alimenty, ustalenie kontaktów z dzieckiem (także kontaktów z wnukami) oraz sprawami związanymi z władzą rodzicielską. Ponadto prowadzi sprawy o zaprzeczenie i ustalenie ojcostwa, a także sprawy o zezwolenie na wydanie paszportu dziecka oraz wyjazd za granicę dziecka w przypadku braku zgody jednego z rodziców.

W ramach prawa spadkowego adw. Natalia Martyn przeprowadza sprawy o stwierdzenie nabycia spadku  - w sytuacji gdy zmarły pozostawił testament, jak również gdy spadkobierca nie sporządził testamentu (a więc dziedziczenie wynika z ustawy.) Zajmuje się też postępowaniami o dział spadku,  zachowek i uznanie za niegodnego dziedziczenia. Udziela również porad prawnych dotyczących spadków i testamentów.

W zakresie prawa pracy adw. Natalia Martyn udziela porad prawnych dotyczących nawiązania i zakończenia stosunku pracy – w tym rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem oraz bez wypowiedzenia, zmiany warunków pracy i płacy i mobbingu. Prowadzi także sprawy związane z karami porządkowymi. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach o przywrócenie do pracy oraz o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W ramach prawa ubezpieczeń społecznych adw. Natalia Martyn zajmuje się sprawami dotyczącymi zasiłku chorobowego, podlegania ubezpieczeniom społecznym, emerytur i rent. Prowadzi również postępowania w zakresie odwołań od decyzji KRUS i ZUS (o odmowie przyznania prawa do emerytury/ renty bądź odmowie przyznania ich w pełnej wysokości, w sprawie zasiłku chorobowego i macierzyńskiego oraz innych).

W dziedzinie prawa cywilnego adw. Natalia Martyn reprezentuje klientów w sprawach o zapłatę, odszkodowanie i zadośćuczynienie. Przeprowadza sprawy o zniesienie współwłasności, rozliczenie konkubinatu, odwołanie darowizny, ubezwłasnowolnienie i ustanowienie opiekuna. Zajmuje się także postępowaniami o eksmisję, roszczeniami wynikającymi z najmu, dzierżawy i sprzedaży (także gwarancji i rękojmi). Nadto prowadzi sprawy w postępowaniu egzekucyjnym, w tym również wnosi w imieniu klienta powództwa przeciwegzekucyjne. Udziela porad prawnych we wskazanym zakresie.

W zakresie prawa karnego, prawa wykroczeń i prawa karnego skarbowego adw. Natalia Martyn zajmuje się obroną oraz reprezentacją oskarżyciela posiłkowego i pokrzywdzonego w każdym stadium postępowania – od postępowania przygotowawczego po wykonawcze. Sporządza prywatne akty oskarżenia. Udziela także porad prawnych w sprawach karnych.

W ramach prawa gospodarczego adw. Natalia Martyn prowadzi sprawy o zapłatę, w tym także te dotyczące sporów wynikających z umów o roboty budowlane. Ponadto reprezentuje klientów w sprawach o odszkodowanie oraz sporach z ubezpieczycielami.  Nadto udziela porad prawnych w opisanym zakresie i doradztwa w zakresie umów.

Adw. Natalia Martyn zajmuje się także windykacją należności – w postaci wystosowywania wezwań do zapłaty, składania pozwów o zapłatę (również w postępowaniu nakazowym i upominawczym), prowadzenia spraw przed sądem. Reprezentuje również klientów w postępowaniu egzekucyjnym.

W sprawach dotyczących umów – z dziedziny prawa gospodarczego, prawa cywilnego i prawa pracy adw. Natalia Martyn udziela porad prawnych, sporządza opinie prawne i analizuje umowy. Doradza zarówno podmiotom gospodarczym w sprawach dotyczących prawa handlowego, jak i klientom indywidualnym w sprawach z zakresu prawa konsumentów, umów sprzedaży, najmu, zamiany, o świadczenie usług itp.

KONTAKT

Formularz kontaktowy
Dane kontaktowe
Kancelaria Adwokacka Natalia Martyn
Natalia Martyn - adwokat

Adres:  Strzelewo 26/12, 86-014 Sicienko

 

Adres e-mail: biuro@adwokatmartyn.pl

Telefon:  880 137 033

 

Dyżur: poniedziałek – czwartek w godzinach 16-18

Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia terminu i godziny spotkania.

LOKALIZACJA